logo

Tilottama Campus

Phone : 071- 437659

Fax : 071 - 438559

Email : info@tilottama.edu.np

Student / Teacher Login

Calender

Location Map

Gallery

Faculty Members

 

Tilottama Campus has employed a team of academic teachers and resource persons from different sectors and Universities. All faculty members of Tilottama are self-motivated, self-managed, self-dedicated, and highly committed to establish this college as a centre of academic excellence. 

 

 

Faculty Members

Economics

Dr. Ram Chandra Acharya

Mr. Achyut Panta

 

Biology

Dr. Mohan Panthi

Mr. Bidhya Sagar Jha

Mr. Navendu Dhakal

Mr. GaneshPrasad Sharma

Mr. Mukti Poudel

Mr. Narayan Pokhrel

 

 

English

Dr. Ram Chandra Poudel

Mr. Badri Panthi

Mr. Tilak Bhushal

Mr. Raju Sharma

Mr. Dhan Bahadur Thapa

Mr. Bhim Lal Bhandari

Mr. Gokarna Gautam

Mr. Krishna Prasad Bhattarai

 

 

Chemistry

Mr. Bhoj Raj Bhattarai

Dr. Krishna Prasad Sharma

Mr. Bharat Singh Bista

Mr. Dipak Thapa

Mr. Yog Raj Bhandari

 

Maths

Mr. Dhirendra Lal Das

Mr. Tulsi Prasad Sapkota

Mr. Mukunda Raj Acharya

Mr. Narayan Karki

Mr . Arun Sahani

 

Physics

Dr Ananta Panthi

Mr. Laxmi Nath Bhattarai

Mr. Keshab Raj Gautam

Mr. Krishna Prasad Adhikari

Mr. Ganesh ParajuI

Mr. Shalik Ram Bhandari

 

Management

Mr. Rajendra Kumar Chhetri

Mr. Partha Mani Acharya

Mr. Govinda K.C

Mr.Deepak Adhikari

 

Accountancy

Mr. Dadhi Sharma Bhandari

 

Finance

Mr. Naresh Kunwar

Mr. Lekh Nath Pandey

Ms. Rita Thapa

 

International Business

Mr. Sandesh Shrestha

 

Computer Science

Mr. Khim Lal Bhusal

Mr. Him Nidhi Neupane

 

Nepali

Mr. Rishi Ram Bhushal

Mr. Shiva Prasad Gyanwali

Mr. Ishwari Pokhrel

Mr. Prem Tiwari

 

Marketing

Mr. Rajendra Chhetri

Mr. Shyam Shrestha

 

Research Methodology

Dr. Bhoj Raj Kaderia

 

Business Law

Mr. Keshar Mani Aryal

 

Entrepreneurship

Mr. Parthamani Acharya

 

Sociology

Mr. Dilli Ram Gyawali

 

Operational Management

Mr. Shyam Shrestha

 

Fundamental of Logic

Mr. Tilak Bhusal

 

Organization Behaviour

Mr. Prabin Gyawali

 

Investment Decision

Mr. Pradeep Khanal